VIDEO TEACHING LIBRARY

VISION OF THE NEW TREE

3 ESSENTIAL KEYS TO PLANTING

THE NEW TREE

THE PLANTING OF

A NEW TREE

THE REAL THING!

DISCERNING THE SPIRIT OF RELIGION

APOSTOLIC SEASONS -

PIONEERING

THE LAW OF THE SPIRIT

WHEN GRACE AND LAW

MARRIED

THE DUAL ANOINTING OF JESUS

MAKE ROOM FOR THE HOLY SPIRIT

YOU ARE ANOINTED!

THE ANOINTING - CARRIERS OF

HIS GLORY

KABOD

HE CALLS YOU

HIS ANOINTED

ARE YOU A TRUE DISCIPLE

OF CHRIST?

KINGDOM HERO OR

KINGDOM ZERO?

LIVING A AMPLIFIED LIFE

GOD'S BREATH

GOD'S MAN!

YOUR PAST, YOUR PAIN

& YOUR PURPOSE

HAPPY AND MARRIED

SOWING PRECIOUS SEED

WHO ARE YOU?

SIMPLE PEOPLE - PURE WORSHIP

RECEIVING HEAVENLY SEED -

THE INTEGRITY OF GOD'S SEED

WORTHY OF HIS PEACE

THE EYES OF YOUR HEART

MIRRORS OF THE SPIRIT- PART 1

MIRRORS OF THE SPIRIT- PART 2

MIRRORS OF THE SPIRIT- PART 3

MIRRORS OF THE SPIRIT- PART 4

MIRRORS OF THE SPIRIT   PART 5

LIVING A SPIRITUAL LIFE

SOWING INTO FRUITFUL HARVESTS

SIGNS OF THE TIMES

AFRIKAANS

SOWING INTO FRUITFUL HARVESTS

LIVING A SPIRITUAL LIFE

SIGNS OF THE TIMES

IS JY 'N WARE DISSIPEL

VAN JESUS?

WANDEL IN DIE GEES

GOD PLOEG VOOR HY PLANT

'N ENKELVOUDIGE HART

DIE OE VAN JOU HART

DIE NORM VAN AANBIDDING

SY KRAG WERK IN MY

HOE OM IN DIE GEES TE WANDEL

HOEKOM?

HY SAL JOU VRYMAAK!

AVONTURE IN DIE GEES

BEEK DIE OU PUTTE OOP

SKEPPINGSDOEL - GEBORE OM HOM TE VOLG

HOE OM VERHOUDING MET GOD TE BOU

DAAR KOM 'N TYD EN DIT IS NOU

CHRISTUS IN JOU - DIE HOOP VAN GLORIE

GEES KOMMUNIKASIE MET GOD

DIE VOLLE WAARHEID

INNERLIKKE OPENBARING

IN  OPENBARING

EEN MET GOD